Om, varför och hur?

Webbsidan benelli.se är helt privat och har idag inga kommersiella syften eller samarbeten med distributörer eller fabrikanter. Ej heller bör denna sida förknippas med 
Svenska generalagenturen för Benelli, som innehas av Svenska Sako AB.

 

This website, benelli.se, is private and has today no commercial purpose or connections with distributors or manufactures. Nor should this site be connected with
the Swedish agency for Benelli , that holds by Swedish Sako AB. 

 

Sänd ett e-mail till:

  webmaster@benelli.se